Navigace

Obsah


Veřejné vyhlášky

Doručování veřejnou vyhláškou

Programy zasedání zastupitelstva obce

Usnesení zastupitelstva obce

Rozpočet

Střednědobé rozpočtové výhledy

Rozpočtová opatření

Závěrečné účty

Obecně závazné vyhlášky

Záměr odprodeje a pronájmu majetku obce

Zveřejňované písemnosti

Volby

Výběrové řízení

Poskytnuté dotace

Smlouvy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Smlouva o půjčce Sdružení obcí Rýmařovska E 12.08.2019 13.08.2022
Separace odpadů I. etapa