Navigace

Obsah

Znak:

Obec Dětřichov nad Bystřicí disponuje znakem uděleným rozhodnutím Předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky číslo 9 ze dne 18.11.1998. Autor: Lubomír Dostál

Znak se blasonuje takto: „V zeleném štítě pod zkříženými stříbrnými sekerami vyrůstá zlatá přirozená lilie.“

Znak je zařazen do Registru komunálních symbolů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: https://rekos.psp.cz/detail-symbolu/id/70a62408-ab8a-44e0-84e8-e50bfee658b2

Znak obce

Vlajka:

Obec Dětřichov nad Bystřicí disponuje vlajkou udělenou rozhodnutím Předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky číslo 8 ze dne 3.5.2018. Autor: Mgr. Jan Tejkal

Vlajka je popsána takto: „Zelený list se skříženými bílými sekerami, mezi jejichž topůrka vyrůstá z dolního okraje listu přirozená žlutá lilie. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3“

Vlajka je zařazena do Registru komunálních symbolů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: https://rekos.psp.cz/detail-symbolu/id/70a62408-ab8a-44e0-84e8-e50bfee658b2

Vlajka obce