Navigace

Obsah

Římskokatolická farnost Dětřichov nad Bystřicí

Většina dostupných pramenů datuje do roku 1350 založení dřevěného kostela, který příslušel k berounské farnosti s dominiem (panstvím) ve Šternberku. Tento filiální kostel byl nahrazen v letech 1766-1767 kamennou stavbou. Zde byly o významných svátcích konány bohoslužby duchovními z Berouna.

Farní kostel je zasvěcen sv. Jiří a po nedávné rekonstrukci se zde opět pravidelně  konají bohoslužby, a to každou třetí neděli v měsíci, 24. dubna se zde koná pouť a také zde probíhají koncerty klasické hudby pořádané obcí.

Kostel sv. Jiří

 

V současné době spadá farnost do Ostravsko-opavské diecéze a duchovním správcem je od 1.7.2014 nový pan farář otec Mgr. Ing. Jiří Schreiber z Farního úřadu v Moravském Berouně–kontakt: farnost.moravskyberoun@gmail.com, tel.: 775625650

Otci Jiřímu při mších ministrují pravidelně místní děvčata (školačky Eliška a Maruška Sklářovi a Lenička Rapantová) a ministrant mladý kluk chodící teprve do školky (Lukášek Valíček) a průměrná návštěvnost bohoslužeb je cca 20 lidí.

Ve farnosti je vydáván místní časopis (čtvrtletník)  – „Křesťanské okénko z Dětřichova nad Bystřící“, (kontakt: karol.volf@centrum.cz, tel. 731/279384).