Obec Dětřichov nad Bystřicí
Dětřichov
nad Bystřicí

Projekty

Chceme vás informovat o úspěšném dokončení projektu Multifunkční učebna ZŠ Dětřichov nad Bystřicí, který byl realizován Obcí Dětřichov nad Bystřicí. Tento projekt má registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015973.

Logolink

Cílem realizace tohoto projektu bylo zvýšení kvality vzdělání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, a to prostřednictvím odborného vzdělávání v přírodovědných oborech a cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a zajištění bezbariérovosti.

Tento projekt je především určen žákům a pedagogickým pracovníkům. Vybavenou učebnu žáci uvidí po prázdninách a to v září 2023.

Hlavním přínosem tohoto projektu pro žáky je zajištění nových a modernizovaných prostor pro výuku, které odpovídají současným trendům ve vzdělávání. Tyto nové prostory umožní nejen rozšíření výuky o nové metody a formy vyučování, ale také zvýší její atraktivitu.

Odborné učebny budou nadále využívány i pro mimoškolní aktivity pořádané školou a pro zájmové vzdělávání dětí i dospělých. Budou se zde konat zájmové kroužky, kurzy, besedy, přednášky, tvořivé dílny, workshopy a akce pro děti, rodiče i veřejnost.

Díky tomuto projektu byl v rámci budovy školy zajištěn bezbariérový přístup pro žáky se zdravotním postižením prostřednictvím pořízení pásového schodolezu a vybudování bezbariérového WC.

Pro pedagogy školy představuje nové prostředí motivaci pro zkvalitnění a obohacení výuky prostřednictvím nových aktivizujících výukových metod, které jsou využívány při praktickém i teoretickém vyučování mnoha předmětů na 1. stupni základní školy.

Realizace tohoto projektu byla podpořena prostřednictvím výzvy místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. v rámci 2. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol“.

Plakát projektu (162.87 kB)

 

Rekonstrukce hřbitovní zdi v Dětřichově nad Bystřicí

Obec Dětřichov nad Bystřicí získala dotaci ve výši 210 400 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotační program nese název „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023“. Finanční prostředky jsou použity na projekt „Rekonstrukce hřbitovní zdi v Dětřichově nad Bystřicí“. Celkové náklady na rekonstrukci hřbitovní zdi a vstupu byly 478 180,- Kč. Obec z vlastního rozpočtu na tuto akci vyčlenila 267 780 Kč. 

Provedené práce nejen že zlepšily vzhled, ale zajistily bezpečnost návštěvníků, bylo zabráněno sesunutí zdi a potenciálnímu ohrožení, doplněno bylo osvětlení vstupní brány.

Znak Moravskoslezského kraje    Znak obce Dětřichov nad Bystřicí

 

 

 

MSK podpořilo vybudování výdejny jídla v ZŠ

V základní škole Dětřichov nad Bystřicí vydávají žákům jídlo v nové školní výdejně. Obci byl finančně podpořen projekt "Školní jídelna – výdejna při ZŠ Dětřichov nad Bystřicí“ zaměřený především na stavební úpravy vedoucí k zřízení školní výdejny a přípravny jídla. Celkové náklady na rekonstrukci byly 800 tisíc, procentuální spoluúčast poskytovatele dotace - Moravskoslezského kraje činila 45 %. 

http://www.gnj.cz/wp-content/uploads/2013/09/MSK-logo.gif

VýdejnaVýdejna 2Výdejna 3Výdejna 5Výdejna 4

 

Modernizace budovy ZŠ a vybudování odborné učebny

projektová dokumentace

Obec Dětřichov nad Bystřicí uspěla s žádostí o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Modernizace budovy ZŠ a vybudování odborné učebny projektová dokumentace“ z operačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“. Moravskoslezský kraj poskytl obci investiční dotaci v maximální výši 55,00 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, jedná se o částku 165 000,- Kč.

V rámci projektu byla vytvořena stavební dokumentace k modernizaci budovy a rozšíření učebních kapacit na Základní škole v obci Dětřichov nad Bystřicí. Cílem projektu bylo doplnit kvalitní infrastrukturu pro vzdělávání dětí v obci.

 

http://www.gnj.cz/wp-content/uploads/2013/09/MSK-logo.gif

Kulturní dům je opraven

Obec Dětřichov nad Bystřicí získala dotaci 312 748,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotační program nese název „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“. Finanční prostředky jsou použity na projekt „Rekonstrukce sociálního zázemí v kulturním domě“. Celkové náklady na rekonstrukci sociálního zázemí jsou 710 792,- Kč. Obec z vlastního rozpočtu na tuto akci vyčlenila 56% z celkových nákladů.

Realizací projektu byla výměna předmětů zdravotechniky (umyvadla, pisoáry, toalety, klosety), keramických obkladů a podlah. Proběhla také oprava rozvodů vody a splaškové kanalizace. Ze společenského sálu k místnostem sociálního zařízení vede jednoramenné dřevěné schodiště, které bylo taktéž opraveno.

Zázemí kulturního sálu je využíváno při konání společenských a kulturních akcí pro občany v obci.

http://www.gnj.cz/wp-content/uploads/2013/09/MSK-logo.gif

 

 

Zůstaňte s námi i po škole

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009525

Realizace příměstských táborů, fotogalerie na webu školy https://skoladetrichov.estranky.cz/fotoalbum/skolni-rok-2018-2019/prazdniny-ve-skole/

V měsíci červenec 2019 byly realizovány 4 turnusy příměstských táborů. Finance z dotace jsou určeny na pokrytí nákladů s provozem tábora, nákup táborového vybavení, materiálu na činnosti s dětmi a na animační programy.

 

Zůstaňte s námi i po škole

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009525

Realizací projektu vznikne v obci Dětřichov nad Bystřicí školní klub, který usnadní rodičům žáků sloučení pracovního a soukromého života. O prázdninách budou realizovány příměstské tábory. Projekt je nastavený na 36 měsíců. Zahájení projektu je naplánováno na září 2018. Cílovou skupinou jsou rodiče žáků 1.-5. ročníku ZŠ.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 9. 2018 - 30. 8. 2021
  • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
  • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
  • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti

Operační program Zaměstnanost

  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Výzva: Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Plakát povinné publicity

V rámci projektu "Zůstaňte s námi po škole" budou realizovány příměstské tábory.

Plakát

 

Kulturní sál v novém kabátě

Obec Dětřichov nad Bystřicí získala dotaci 208 968,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotační program nese název „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“. Finanční prostředky jsou použity na projekt „Rekonstrukce kulturního domu - Dětřichov nad Bystřicí“. Celkové náklady na rekonstrukci podlahové krytiny jsou 474 926,- Kč. Obec z vlastního rozpočtu na tuto akci vyčlenila 56% z celkových nákladů.

 Tímto projektem došlo ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků kulturního sálu, jelikož se odstranily nevyhovující parkety. Parkety již byly vlivem vlhkosti vzduté. Zázemí kulturního sálu je využíváno při konání společenských a kulturních akcí pro občany v obci.

Stavební práce byly ukončeny v prosinci 2019 a návštěvníci mohli povedenou rekonstrukci na vlastní oči vidět při vánoční besídce ZŠ a MŠ Dětřichov nad Bystřicí.

http://www.gnj.cz/wp-content/uploads/2013/09/MSK-logo.gif

 

„Sportovní areál pro ZŠ Dětřichov nad Bystřicí“

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v roce 2017 výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Výzva byla určena obcím do tří tisíc obyvatel, které jsou zřizovatelem základních škol. Obec Dětřichov nad Bystřicí získala dotaci, která bude použita na vybudování hřiště, které bude sloužit pro hodiny tělesné výchovy. Celé letní prázdniny 2017 se usilovně pracovalo na projektové dokumentaci a samotné žádosti o dotaci. Na podzim byla obec seznámena s výsledky a začal další kolotoč prací. V listopadu 2017 bylo vyhlášené výběrové řízení na realizaci stavebních prací, které vyhrála firma NOSTA, s.r.o. Předpokládaný termín pro dokončení stavby hřiště je do srpna 2018. Slavnostní otevření by mělo proběhnout v rámci zahájení školního roku. Žáci základní školy se mohou těšit na multifunkční sportovní hřiště s běžeckým oválem, kde bude možno realizovat až 15 druhů sportů a to včetně zimních, individuálních i skupinových. Určitě si zlepší své atletické a sportovní výkony, které budou pro žáky výhodou při přechodu na druhý stupeň.

 

Výkres žáků ZŠ

 

 

Obnova autobusových zastávek

Obec Dětřichov nad Bystřicí získala dotaci ve výši 101.400,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotační program nese název „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“. Finanční prostředky jsou použity na projekt „Obnova autobusových zastávek“. Celkové náklady na vybudování nových autobusových zastávek a to ve středu obce Dětřichov nad Bystřicí a v místní části Krahulčí jsou 348.904,- Kč. Obec z vlastního rozpočtu na tuto akci vyčlenila 247.504,- Kč.

Tímto projektem došlo k obnově dvou autobusových zastávek, ty původní již byly v nevyhovujícím stavu. Autobusové zastávky byly navrženy z přírodních materiálů, aby svou konstrukcí zapadly do veřejného prostranství obce. Přínos má tento projekt vzhledem ke zvýšení komfortu cestujících, kteří včas zpozorují přijíždějící autobus přes průhledné stěny. Průhledné stěny navíc eliminují scházení mladistvých v těchto prostorách.

 

http://www.gnj.cz/wp-content/uploads/2013/09/MSK-logo.gif

 

Úřad

Aktuální teplota

21.6.2024 00:06

Aktuální teplota:

14.5 °C

Vlhkost:

87.0 %

Rosný bod:

12.3 °C

Mobilní aplikace V OBRAZE

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Plánuj výlety

planujvylety.cz

Obec Dětřichov nad Bystřicí
Obec Dětřichov nad Bystřicí je začleněna územně do okresu Bruntál a náleží pod Moravskoslezský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Bruntál. Obec se nachází 20 kilometrů od města Bruntálu. Na katastrtálním území Dětřichov nad Bystřicí a Krahulčí má trvalý pobyt nahlášeno kolem 420 obyvatel